Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników sklepu nordictrack.shop Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepu www.nordictrack.shop

Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, zarejestrowanej w biurze GIODO, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Zmiany były potrzebne, aby nasz firma dostosowała się do zmian w przepisach dotyczących konsumentów.

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bacha Sport Sp. z o.o. ul. Kozielska 439, 44-164 Gliwice

Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z polskim prawem

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Jakie rodzaje informacji zbieramy?

W trakcie korzystania ze serwisu nordictrack.shop możesz zostać poproszona/y o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, dokonania płatności. W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze usługi będziemy potrzebować dodatkowych danych takich jak:  Imię, Nazwisko i Adres, a dla firm nazwa, adres i NIP firmy.

2. Rejestracja użytkowników

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Firma BACHA SPORT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę BACHA SPORT w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na www.nordictrack.shop

3. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

4. Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez sklep www.nordictrack.shop jest firma BACHA SPORT z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 439.

5. Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych z serwera serwisu www.nordictrack.shop. Na prośbę użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone wcześniej dane osobowe w sekcji "Twoje konto"

6. Zakres udostępniania i wykorzystania danych

Wszystkie gromadzone przez www.nordictrack.shop dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

7. Newsletter:

Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości  e-mail z aktualnym wydarzeniami w naszym sklepie. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez wpisanie e-mail w ramce na dole strony oraz jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.

8. Ciasteczka

Plików tych używamy do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między sklepem www.nordictrack.shop, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi "ciasteczek" nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego sklepu.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.