Wczytuję dane...
Gwarancja i usługi posprzedażne

Gwarancja producenta dla urządzeń do ćwiczeń marki NordicTrack:

Wszystkie produkty są objęte gwarancja:
 • 2 lata od daty zakupu na części,
 • 5 lat od daty zakupu na silnik,
 • 10 lat od daty zakupu na ramę.

Co pokrywa gwarancja?

Gwarancja pokrywa wszelkie wady fabryczne, które są należycie usuwane potem przez serwis NordicTrack.
Nie pokrywa jednak:
 • wady powstałe na wskutek użytkowania,
 • niewłaściwe złożenie sprzętu,
 • nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa,
 • brak konserwacji sprzętu,
 • nieodpowiednia konserwacja sprzętu przy użyciu niewłaściwych preparatów,
 • uszkodzenia na wskutek jakichkolwiek przyczyn niezwiązanych z jakością (uderzenia, upadki...),
 • Ingerencja w urządzenie, naprawa osób trzecich oraz naprawa nieautoryzowanego serwisu.

Jak zgłosić reklamację?

Prześlij nam:
 • opis usterki najdokładniej jak potrafisz wraz z numerem seryjnym urządzenia
 • fakturę lub paragon zakupu
 • zdjęcia usterki
 • całość informacji wysłać na adres serwis@bachasport.pl
Ogólne zasady gwarancji i usługi posprzedażne
 
1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on (lub dokument zakupu) służył, jako dowód zakupu.

3. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się z punktem serwisowym przy ul. Kozielskiej 439 w Gliwicach, tel.: 32 302 97 18, e-mail: serwis@bachasport.pl. Serwis jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

4. WAŻNE: Nie przyjmujemy do reklamacji towarów uprzednio niezgłoszonych.

5. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w regulaminie

Lista dodatkowych usług posprzedażnych świadczonych odpłatnie:

1. Serwisowanie sprzętu

2. Konserwacja sprzętu

3. Usuwanie usterek i wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją

4. Sprzedaż dodatkowego wyposażenia lub części zamiennych do oferowanego towaru

Aby skorzystać z powyższych usług, należy skontaktować się z Serwisem pod numerem telefonu: 32 302 97 18.