Wczytuję dane...
Gwarancja i usługi posprzedażne

Gwarancja producenta dla urządzeń do ćwiczeń marki NordicTrack i Proform:

Wszystkie produkty są objęte gwarancja:
 • 2 lata od daty zakupu - na całość podzespołów wraz z usługą naprawy świadczonej w trybie door2door,

Dodatkowe rozszerzenie gwarancji dla bieżni marki Nordictrack:

 • 5 lat od daty zakupu - na silnik, bez usługi wymiany. Istnieje możliwość wykonania usługi wymiany przez serwis, po indywidualnej wycenie.
 • 10 lat od daty zakupu - na ramę, bez usługi wymiany. Istnieje możliwość wykonania usługi wymiany przez serwis, po indywidualnej wycenie.

Co pokrywa gwarancja?

Gwarancja pokrywa wszelkie wady fabryczne, które są należycie usuwane potem przez serwis NordicTrack.
Nie pokrywa jednak:
 • wady powstałe na wskutek użytkowania,
 • niewłaściwe złożenie sprzętu,
 • nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa,
 • brak konserwacji sprzętu,
 • nieodpowiednia konserwacja sprzętu przy użyciu niewłaściwych preparatów,
 • uszkodzenia na wskutek jakichkolwiek przyczyn niezwiązanych z jakością (uderzenia, upadki...),
 • Ingerencja w urządzenie, naprawa osób trzecich oraz naprawa nieautoryzowanego serwisu.

Jak zgłosić reklamację?

Prześlij nam:
 • opis usterki najdokładniej jak potrafisz wraz z numerem seryjnym urządzenia
 • fakturę lub paragon zakupu
 • zdjęcia usterki
 • całość informacji wysłać na adres serwis@bachasport.pl
Ogólne zasady gwarancji i usługi posprzedażne
 
1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on (lub dokument zakupu) służył, jako dowód zakupu.

3. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się z punktem serwisowym przy ul. Kozielskiej 439 w Gliwicach, tel.: 32 302 97 18, e-mail: serwis@bachasport.pl. Serwis jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

4. WAŻNE: Nie przyjmujemy do reklamacji towarów uprzednio niezgłoszonych.

5. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w regulaminie

Lista dodatkowych usług posprzedażnych świadczonych odpłatnie:

1. Serwisowanie sprzętu

2. Konserwacja sprzętu

3. Usuwanie usterek i wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją

4. Sprzedaż dodatkowego wyposażenia lub części zamiennych do oferowanego towaru

Aby skorzystać z powyższych usług, należy skontaktować się z Serwisem pod numerem telefonu: 32 302 97 18.